ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                           โทร. 02 02 298 2039, 02 298 2041, 02 298 2053
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (คนพิการ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (คนพิการ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชการสิ่งแวดล้อม

*****************************
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 เอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (คนพิการ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (คนพิการ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (คนพิการ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ตำแหน่งนิติกร

--------------------------------------
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

--------------------------------------
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังมหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป