ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อตำแหน่งนักจัดการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อตำแหน่งนักวิชาการสิ่งเเวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมตำแหน่ง) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมตำแหน่ง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมตำแหน่ง) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมตำแหน่ง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อตำแหน่งนักจัดการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อตำแหน่งนักวิชาการสิ่งเเวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ)

กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมตำแหน่ง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมตำแหน่ง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันระเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมตำแหน่ง)

คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์อมข้อมูลส่วนบุคคล
คลิกดาวน์โหลด แบบคำร้องขอดูคะแนนผลการสอบ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งเเวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ)

กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งเเวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ)

ดาวน์โหลด  แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต
ดาวน์โหลด  ผังมหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป