ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมควมคุมมลพิษ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควมคุมมลพิษ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 3 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศ 1  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศ 2  กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกดาวน์โหลด แผนที่กรมควบคุมมลพิษ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป